F-35-hävittäjä lentää ilmassa.

Hävittäjähanke HX

Näyttely 20.02.2023

HX-hankintapäätös ja sen myötä tehty sopimusten allekirjoitus merkitsivät pitkän valmistelutyön päättymistä. Esiselvitystyöstä, joka käynnistyi viime vuosikymmenen puolivälissä, kuljettiin useamman hallitusohjelman ja vuoden 2017 puolustusselonteon viitoittamana määrätietoisesti kohti hankintapäätöstä.

Näyttelyosassa kerrotaan HX-hävittäjähankkeen valmistelusta puolustushallinnossa vuosina 2014-2021, tarjouskilpailusta, tarjousten arviointikriteereistä ja päätöksentekomallista. Myös tarjouskilpailun voittaneen F-35-ratkaisun perusteluja ja tulevaa hankintakokonaisuutta käydään läpi.