Airacobran konservointi

Airacobra on ainoa kokonaisena säilynyt venäläishävittäjä suomalaisten ilmailumuseoiden kokoelmissa ja yksi harvoista Lend-Lease koneista, joita on säilynyt alkuperäiskuntoisina museoitaviksi. Suomalaisten käsiin päätyi sodan aikana muutamia eri asteisesti vaurioituneita Airacobria. Sodan jälkeen yhden koneen osat varastoitiin ja loput romutettiin. Restaurointityön aikana havaittiinkin, että runko ja siivet ovat peräisin eri yksilöistä. Koska osat olivat suhteellisen hyvässä kunnossa, voitiin koneeseen soveltaa konservoinnillista lähestymistapaa.

Pakkolaskussa ja varastoinnin aikana syntyneet vauriot korjattiin tarvittavilta osin, mutta korjaukset tehtiin visuaalisena, eli käytetyt materiaalit ja rakenneratkaisut poikkesivat osin lentävän koneen korjauksista. Tämä mahdollisti alkuperäisen materiaalin säilyttämisen luoden katsojalle vaikutelman ehjästä koneesta sellaisena, kuin se on ollut käytön aikana. Osia löytyi sekä kotimaisten ilmailumuseoiden varastoista ja yhteistyötä tehtiin myös ulkomaisten tahojen kanssa. Sivuvakaaja löytyi Norjasta ja piirustukset sekä käsikirjat saatiin Yhdysvalloista Smithsonian-instituutilta. Varustus saatiin melko täydelliseksi, mutta moottori ja aseistus puuttuvat, koska nämä päätettiin asettaa erikseen näytteille koneen viereen.

Kone valmistui näyttelykuntoon vuonna 1997. Tilanpuutteen vuoksi se on ollut vuodesta 2008 saakka esillä Tuusulan Ilmatorjuntamuseolla.