Polikarpov U-2:n konservointi

Museon kokoelmiin kuuluva neuvostoliittolainen kone jäi ehjänä suomalaisten sotasaaliiksi talvisodassa. Konetta ei koskaan kunnostettu Ilmavoimien käyttöön, vaan se varastoitiin alkuperäiskuntoisena ja se tarjosi siten erittäin hyvän lähtökohdan konservoinnillisen lähestymistavan soveltamiseen.

Kone konservoitiin museolla 1980- ja 1990-lukujen aikana ja asetettiin näytteille vuonna 1995. Tämä kone on ensimmäinen, joka on konservoitu sittemmin vakiintuneiden käytäntöjen mukaan mahdollisimman paljon alkuperäistä säilyttäen. Huomattava osa verhoilusta ja maalipinnasta on alkuperäistä. Kangasverhoilu vaati kuitenkin runsaasti korjauksia ja lisäksi rakenteellisia korjauksia piti tehdä erityisesti puisiin muotorakenteisiin. Lisäksi koneen varustus puuttui suurimmaksi osaksi, mutta entisöinnin aikana varustus saatiin täydennettyä lähes täydelliseksi.

Museon Polikarpov U-2 on ainoa Suomessa kokonaisena säilynyt neuvostoliittolainen kone, joka on osallistunut talvisotaan. Kone on ollut tilanpuutteen vuoksi varastoituna vuodesta 1997 lähtien.