Thulinin reproduktio


Thulinin reproduktio rakennettiin Ilmavoimien tilauksesta vuosina 1988–1990. Suurimman osan rakennustyöstä tekivät Pertti Virtanen ja Heikki Äimälä. Museo tuki rakennustyötä ennen kaikkea tutkimustyön, mutta myös osien valmistuksen suhteen.

Koneen ainoa alkuperäisosa on Ruotsista vaihtokaupalla saatu oikean mallinen moottori. Lisäksi tarkan uudelleenrakentamisen kannalta ratkaisevaa oli, että ruotsalaisista arkistoista löytyi riittävä määrä alkuperäisiä piirustuksia ja lisäksi Suomessa oli säilynyt samanlaisen Thulinin alkuperäinen huonokuntoinen runko, jota voitiin käyttää rakennemallina. Projektin aikana harkittiin reproduktion tekemistä alkuperäisen rungon ympärille, jolloin restauroinnissa olisi voitu käyttää tämän rungon identiteettiä. Tämä ajatus hylättiin kuitenkin varhain, koska alkuperäisen rungon osia olisi jouduttu uusimaan suurissa määrin. Tällöin runko olisi menettänyt paljon dokumenttiarvoaan, kun taas nyt yksityiskohdista voidaan sanoa, että ne ovat täsmälleen sellaisia, kuin ne aikanaan olleet. Kokonaan uusi reproduktio rakentamalla voitiin alkuperäinen runko säilyttää alkuperäiskuntoisena historiallisena dokumenttina, ja sitä on mahdollista käyttää myös tulevaisuudessa rakennemallina vastaavissa projekteissa.

Aito Thulinin runko vuodelta 1918. Verhoilu puuttuu, mutta puurimat ovat edelleen hyvässä kunnossa. Moottori on asetettu rungon etuosaan.
Myös alkuperäinen Thulinin runko on esillä näyttelyssä.
Thulinin puinen istuinosa.
Valokuva reproduktion rakentamisen ajalta. Yksityiskohta alkuperäisestä istuinosasta.