Hurricanen konservointi

Hurricane-kone on nostettu kuljetusta varten lavetille varastosta.

Vaikka Hurricanen operatiivinen merkitys ilmavoimille oli vähäinen, on se museaalisessa mielessä merkittävä, sillä museon Hurricane on parhaiten alkuperäiskunnossa säilynyt sota-aikainen Ilmavoimien kone. Maailmanlaajuisesti Ilmavoimamuseon koneyksilö on sekä eräs vanhimmista että kaikkein alkuperäisimmässä kunnossa säilyneistä Hurricaneista. Konservointityö toteutettiin vuosina 2010–20213.

Käytöstä poiston jälkeen koneesta oli riisuttu moottori ja käytännössä kaikki helposti irrotettavissa oleva varustus, kuten aseet ja mittarit. Tämän lisäksi tietyt osat, kuten kuomun pleksit, olivat kärsineet eriasteisia vaurioita ja muutamia yksittäisiä osia, kuten siiven liitoskohdan peitelevy oli hävinnyt tai varastettu.

Koneen runko vaati varsin paljon puhdistus ja suojaustyötä. Tämä oli aikaa vievä vaihe. Puhdistuksessa piti toisaalta huomioida, ettei käsittely vahingoita alkuperäisiä materiaaleja ja samalla koneen käytön aikana syntyneitä käytön jälkiä haluttiin säilyttää. Koneen osia ja kangas- ja maalipintoja piti myös korjata pyrkien säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisiä materiaaleja ja näiden ulkoasua. Puuttuvan varustuksen täydentämisen vaativa työmäärä vaihteli osasta riippuen. Joidenkin osien kohdalta riitti, että ne ruuvattiin paikoilleen, osa varusteista taas tarvitsi enemmänkin kunnostustyötä ja puuttuvien osien valmistusta.

Oikean tyyppistä varustusta löytyi kotimaisten museoiden varastoista ja muutamia osia saatiin lahjoituksena yksityishenkilöiltä. Lisäksi materiaalia, mm. moottori, hankittiin vaihtokaupalla Englannista. Uustuotanto-osia koneeseen tehtiin varsin vähän. Muutamia pisteosia tehtiin kokonaan uudelleen, mutta suuri osa rakennustyöstä oli alkuperäisen materiaalin korjausta. Tärkeimmät alkuperäismateriaalista poikkeavat replikaosat ovat lasikuidusta tehdyt pakoputket. Varustuksessa on vieläkin hieman puutteita. Moottorista puuttuvat sisäosat, moottorin käsikäynnistyslaitteiston mekanismi on vajaa, ohjaamosta puuttuu varoitussummeri ja pakoputket ovat replikaosia.

Hurricane ylhäältä nähtynä. Mekaanikkonukke huoltaa konetta.