Vuoden 2016 toimintakertomus

Yleistä

Puolustusvoimien tiloissa olevien säilytystilojen supistuminen jatkui edelleen. Vuonna 2014 jouduimme tyhjentämään jo yhden lentokonehallin. Vuoden 2016 merkittävin asia oli parhaan säilytystilamme supistuminen 30%:lla. Keväällä tuli käsky tyhjentää kokonaisuudessaan museon käytössä oleva Puolustusvoimien säilytystila. Kyseinen tila on ainoa museon käytössä oleva lämmin ja kuiva säilytystila, joka soveltuu arkojen, kangaspäällysteisten lentokoneiden ja viestikaluston säilytykseen. Alkukesästä käskyä lievennettiin koskemaan tilan supistamista ja materiaalin uudelleensijoittamista muualle kyseisessä säilytystilassa. Joka tapauksessa kalustoa poistettiin romutettavaksi merkittävä määrä. Poistaminen tehtiin museon prioriteettiohjeen mukaan. Ensisijaisesti poistettiin kaksois- ja kolmoiskappaleita sekä materiaalia, joka ei suoranaisesti liity ilmavoimien operatiiviseen toimintaan. Työ tehtiin elokuussa. Oman väen lisäksi tehtävään palkattiin museon entinen konservaattori, Veikko Havimo.

Vuosi oli museolle tappiollinen. OKM:n tuki supistui vajaalla 9000 eurolla ja varsinaisen toiminnan tuotot 10 000 eurolla. Kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta, mutta lisäys oli ilmaiskävijöiden puolella. Maksaneiden kävijöiden määrä väheni 500:lla. Muutenkin matkailijat käyttivät vähemmän rahaa ostoksiin.

Myrsky II –projekti etenee suunnitelman mukaisesti.

Uutena toimintatapana aloitettiin yhteistyö Ilmasotakoulun lentotekniikan opetuksessa. Niin lentotekninen peruskurssi kuin kadettikurssikin oli työharjoittelussa museolla. Peruskurssi avusti Myrskyn restauroinnissa ja Kadettikurssi purki ja kokosi Lycomingin moottoria.

Konservaattorit valvovat edelleen Vantaalla Suomen Ilmailumuseossa tapahtuvaa Myrsky –hävittäjän puuosien uudelleenrakentamista samoin kuin Puolassa Krakovassa olevan Caudron-Renault C.R.714 –koneen restaurointia.

Säätiö

Suomen Ilmavoimamuseosäätiö on ylläpitänyt Suomen Ilmavoimamuseota sääntöjensä mukaisesti. Säätiöllä ei ole muuta toimintaa. Museossa oleva materiaali on pääosin Puolustusvoimien omaisuutta ja Säätiö vastaa museotoiminnasta Sotamuseon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Säätiön uudet säännöt hyväksyttiin PRH:ssa syyskuussa 2016. Merkittävin muutos oli säätiön nimen muuttaminen vastaamaan museon nimeä. Syyskokouksessa 2016 museonjohtaja nimettiin säätiön asiamieheksi työnimikkeenä museonjohtaja.

Säätiön hallinnosta vastaa hallitus, muita hallintoelimiä ei ole. Hallituksen edustajien lähipiiri-ilmoitukset ovat liitteenä.

Säätiön hallitus ja Suomen Ilmavoimamuseon johtokunta 31.12.2016:

Yhteisö                              Jäsen                                Varajäsen

Ilmavoimat                         Pekka Haavikko               Kimmo Hyvärinen

Keski-Suomen Liitto        Aimo Asikainen               Hannu Koponen

Finavia Oyj                        Markku Linna                   Esa Kainulainen

Jyväskylän kaupunki      Ari Karimäki                      Heli Leinonkoski

Jyväskylän yliopisto        Janne Vilkuna                 Pirjo Vuorinen

Ilmavoimien Kiltaliitto ry Jarmo Alanko                   Risto Laukkanen

Lentotekniikan Kilta ry      Pentti Minkkinen             Pertti Virtanen

Säätiön ja siis myös museon rahastonhoitajana on Visma Services Oy ja tilintarkastajana toimii BDO Oy.

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa, 23.3. ja 24.11. Hallitukselle ei ole maksettu palkkioita tai korvauksia.

Johtoryhmä (Linna, Vilkuna, Mecklin) on kokoontunut käsittelemään ajankohtaisia asioita viisi kertaa (1.2., 9.6., 26.8., 5.10., 22.11).

Säätiön toiminnan jatkumisen kannalta oleellinen asia on Sotamuseon kanssa tehty sopimus, joka päättyy vuoden 2018 lopussa. Uuden sopimuksen sisällöstä ja vaateista ei ole toistaiseksi saatu tietoja. Pahimmillaan Puolustusvoimien irtautuminen museorakennuksen kulujen maksamisesta saattaa pakottaa säätiön lopettamaan toimintansa museon ylläpitäjänä. Asiaan liittyen on käyty neuvotteluja niin Pääesikunnan, Sotamuseon, Senaatti Kiinteistöt Oy:n kuin Jyväskylän kaupunginkin kanssa.

Museon henkilökunta

– Kai Mecklin, museonjohtaja

– Susanna Vallius, museolehtori

– Mikko Kylmälä, amanuenssi

– Harri Huopainen, konservaattori

– Antti Lappalainen, konservaattorin apulainen / avustava konservaattori

– Pekka Nieminen, osa-aikainen (3 päivää viikossa) konservaattorin apulainen

– Mika Rautasaari osa-aikainen (3 päivää viikossa) konservaattorin apulainen

– Ville Siltanen, museomestari

– Eija Tenhunen, lipunmyyjä/kahvionhoitaja

– Veikko Havimo, projektityöntekijänä 1.8. – 31.8.
Tilapäisinä lipunmyyjä/kahvionhoitajina:

– Annika Mäkinen tammi – joulukuu

– Johanna Ristola, tammi–joulukuu

– Sarianna Mecklin tammi – syyskuu

– Petra Ahonen tammi – joulukuu

Museon siivous ostettiin SOL Palvelut Oy:ltä ja kuramattopalvelu Lindström Oy:ltä.

Vapaaehtoistoiminta

Ossi Lemminki on jatkanut arkiston valokuvatietojen lisäämistä (nimiä, paikkoja jne.) sekä museon leikekirjan pitämistä.

Viikonloppuopastuksia ovat hoitaneet Keski-Suomen Ilmailijat, opastuksia oli 16 kertaa.

Jyväskylän pienoismalliharrastajat ovat kokoontuneet museolla kuukausittain kuukauden toisena tiistai-iltana. He järjestivät jo yhdeksännen kerran Jyväskylän Pienoismallitapahtuman 30.1. Pienoismallirompepäivät järjestettiin viime vuoden tapaan 24.9.

Lentotekniikan Killan kanssa järjestettiin Historic -kurssien sarjassa DC-3 –kurssi 16.-17.4. Museon ja killan pitkäaikainen haave järjestää kurssi Messerschmitt Bf 109:stä toteutettiin vihdoin 22.-23.10. Kurssien oppilaspaikkojen määrää on ollut pakko nostaa suuren kysynnän vuoksi. Edelleen valitetaan sitä, että kaikki halukkaat eivät pääse kursseille.

Yhteensä vapaaehtoistoimintaa oli arviolta n. 650 h.

Kokoelmien kartunta ja hoito

Museo on sitoutunut sopimukseen kulttuurihistoriallisten museoiden valtakunnallisesta tallennustyönjaosta (TAKO). Sopimuksen mukaan museon kokoelmien kartunnassa on vain sotilasilmailuun ja maamme ilmavoimien toimintaan liittyvää materiaalia. Tilanpuutteen vuoksi materiaalia on otettu vastaan vain poikkeustapauksissa, lähinnä pienikokoisia varaosia ja varusteita, jotka on voitu sijoittaa osaksi näyttelyä.

2016 2015
Esineet 8 73
Varusteet 22 28
Tarvikkeet 45 2
Hylkylöydöt 0 0
Valokuvat 550 + 2 albumia 3300 + 8 album + 7 ltk
Arkistot 195 144
Filmit, videot, CD:t 10 28
Kirjat, ohjekirjat 38 90
Lehdet 0 0

Museomateriaali on kirjattu Memoroniin. Uusia diariointeja (kartuntaeriä) 48 kpl (2015 oli 67 kpl).

Osa materiaalista on edelleen huonossa (teltoissa) ja erittäin huonossa (taivasalla) säilytyksessä tilojen puutteen vuoksi.

Huonokuntoista ja toisarvoista materiaalia (ei kuitenkaan Sotamuseon diariossa olevaa) on poistettu puolustusvoimien tiloissa olevien säilytystilojen supistamiseen liittyen hallituksen päätösten mukaisesti.

Tutkimus

Sotilaslentokoneiden putoamispaikkoja ovat edelleen kartoittaneet harrastuspohjalta niin sanotuilla hylkyretkillä Tapio Tuomisto, Pentti Hyvärinen ja Tapani Rahkonen (talkootyötä noin 3 viikkoa). Saatu aineisto on arkistoitu Ilmavoimamuseon arkistoon.

Oma tutkimus on keskittynyt Ilmavoimien toimintaan Sotien ja välirauhan aikana sekä näyttelyn uusien seinätaulujen valmistamiseen näihin tietoihin perustuen. Näyttelytaulut uusitaan rahoituksen puitteissa tulevina vuosina. Tarkoituksena on esitellä Ilmavoimien toiminnan kannalta oleellisia tapahtumia ja henkilöitä eikä niinkään jokaista käytössä ollutta lentokonetyyppiä.

Museolehtori on jatkanut Ilmavoimien 100 –vuotisnäyttelyn valmistelua taustatutkimuksella ja materiaalin keruulla. Tarkoitus on julkaista myös kirja perustuen kerättyyn materiaaliin. Hän piti plogia, joka seurasi lento-oppilaiden koulutusmatkaa Ranskaan vuonna 1919. Blogin päivittäminen loppui vuoden 2015 lopussa, mutta kävijöitä on edelleen (lentokoulussaranskassa1919.wordpress.com). Sivulatauksia oli 1180 (vuonna 2015 oli 1709, kävijöitä 233, (vuonna 2015 oli 756). Ulkomaisia kävijöitä mm USA:sta, Iso-britanniasta ja Venäjältä.

Asiakkaiden lyhyet tietopyynnöt ja valokuvatilaukset toimitettiin enimmäkseen sähköisessä muodossa sekä koti- että ulkomaisille tilaajille (Siltanen ja Kylmälä).

Näyttelytoiminta

Perusnäyttelyyn lisättiin 1930 –luvun ja Talvisodan uusitut näyttelytaulut. Vaihtuva näyttely ”Tekstiilikokoelman aarteita” on ollut koko vuoden esillä museon takaosassa vitriinissä.

Ylätasanteella on edelleen lentokonemekaanikkojen toimintaa esittelevä näyttely, samoin kuin Antti Salmisen ilmailuaiheisia öljyvärimaalauksia.

Amerikkalaisesta National Naval Aviation Museumista Pensacolasta Floridasta lainassa oleva Brewsterin hylky (BW-372) on saanut lisäaikaa. Kone on näillä näkymin museossa ainakin kesään 2018 saakka.

Myrsky –hävittäjän resturoituja osia oli näyttelyssä Jämi Fly In:ssä ja koko runko Kädentaitomessuila Tampereella 18.-20.11.

Ulkoesittelyssä on kolme Draken- ja MiG-21bis/UM-suihkuhävittäjää sekä Mi-8 -helikopteri.

Museo ja yleisö

Avoinnea: 1.6.-15.8. klo 10 – 20

16.8.-31.5. klo 11 – 17

yht. 2447 (2015: 2456) tuntia
Aukioloaikojen ulkopuolisia tilauksia on ollut viisi (2015 kolme).

Kävijät: maksaneita 13936 (2015: 14376) ilmaisia 6654 (2015: 6122), yhteensä 20590 (2015: 20408). Ulkomaisten kävijöiden määrä arviolta n. 7%.
Ilmaisia sisäänpääsypäiviä on ollut:

 • Pienoismallipäivä 30.1.
 • Jyväskyläpäivä 20.3.
 • varuskunnan ilmailupäivä 19.5
 • Tikkakosken Tohinat 21.8.
 • pienoismallirompepäivä 24.9.

Vaasan yliopiston laskentamallin mukaan museon vaikuttavuus Keski-Suomelle oli 823 600 €.
Ilmailumuseon nettisivuilla on vieraillut 28970 (2015: 33791) kävijää ja sivujen latauksia on ollut 105669 (2014: 154586) kertaa. Kävijämäärän vähennys johtunee nettisivujen osoitteen vaihtumisesta museon nimen muutoksen seurauksena. Kävijöistä 79% oli Suomesta, seuraavana 2,8% USA:sta, 2,7% Venäjältä, 2,2% Britanniasta ja 1,9% Ruotsista. Ilmavoimamuseon facebook-sivulla oli vuoden lopussa lähes 2300 ”tykkääjää”.

Kirjastossa oli 50 vieraskirjaan merkittyä tutkijavierailua (2015: 32). Läheskään kaikki eivät kuitanneet vieraskirjaa. Ulkopuolisten kokouksia kirjastossa oli neljä kertaa (2015 neljä).

Museo ja yhteiskunta

Ilmasotakoulun lentotekninen AUK tutustui museoon museossa 23.2 ja 26.8.

Ilmasotakoulun lentotekninen peruskurssi oli 21.-23.9. museolla tutustumassa lentokonerakenteisiin ja restauroimassa Myrskyä konservaattorin ohjauksessa.

Jyväskylän uusi museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen kävi tutustumassa museoon 27.9.                

Museologian opiskelijoita ei ole ollut vuoden aikana harjoittelussa. JYU:n museologian opiskelijat tutustuivat perinteisesti museoon 26.4.

Ilmailumuseolla ei ole erityistä pedagogista ohjelmaa, mutta koululaisille – niin kuin muillekin – on järjestetty tilauksesta räätälöityjä kierroksia. Erityisen suosittuja ne olivat toukokuussa koulujen kevätretkien aikaan.

Koululaisten TET-harjoittelussa oli yksi oppilas tutustumassa työelämään.

Julkaisu- ja tiedostustoiminta

Museolla oli käytössään Jyväskylän lentoasemalla mainostilavitriini.
Maksettua ilmoittelua mediassa on vähennetty ja valikoitu entistä tarkemmin. Museo jatkoi yhteistyötä Jyväskylän Seudun matkailun kanssa. Markkinointia sosiaalisessa mediassa (facebookissa) lisättiin. Museo liittyi myös instagramiin ja twitteriin, jossa olevia tietoja on ylläpitänyt amanuenssi. Museolehtori piti edelleen suosittua blogia facebookissa ilmavoimien alkuajoista.

Leikekirjaan kertyi museota koskevia lehtileikkeitä 9 (2015 18) sivua.

Tapahtumia museolla

 • 27.1. Ilmakuvakamera- ja kartoituskuvausnäyttelyn avajaiset
 • 30.1. Pienoismallipäivä
 • 16.-17.4. Historic –kurssi (DC-3) (Lekotekn Kilta)
 • 421.4. Valtakunnallisen veteraanikeräyksen avaus museolla
 • 7.5. Jyväskylän moottorikerho, ajokoe piha-alueella
 • 19.5. Yrittäjäkahvit
 • 15.6. Pääsiäismunailu viimeisen kerran museolla
 • 6.8. Nordisk Motorshow museon piha-alueella
 • 21.9. Yrittäjäkahvit
 • 24.9. Pienoismallirompepäivä
 • 19.10. Yrittäjäkahvit
 • 22.-23.10. Historic kurssi (Messerschmitt Bf 109) (Lekotekn Kilta)

Diarioinnit 2016

1/2016                Paul Tiililä, Pälkäne, lasinegatiiveja ja valokuvia

2/2016                GSE Arctic Oy, Kangasala, Leica RC30 ja kuvatulkintatyöpiste

3/2016                Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, kirja: ”Taistelutehon laskemiseen vaikuttaneet tekijät sodan 1941–1944 aikana ja siitä tehtävät johtopäätökset”

4/2016                Pertti Virtanen, Tikkakoski, 33 kpl digitoituja negatiiveja romutettojen lentokoneiden runkojen hakumatkoilta

5/2016                Perttu Peitsara, Jyväskylä, kirja: ”Koneita idässä – lentosuunta länteen”

6/2016                Koala-kustannus, Helsinki, kirja: ”Bae Hawk suomen Ilmavoimissa” (osto)

7/2016                Veikko Havimo, Tikkakoski, 36 kpl valokuvia mm. lentokonekonservoinneista

8/2016                Sotamuseo, Helsinki, Sotahistoriallinen aikakauskirja 35

9/2016                Marja-Leena Ranta, Mäntyharju, Veikko Laukaksen valokuvia ja arkistoa

10/2016              RUK:n oppilaskunta, Hamina, kirja: ”Vaisto – Reserviupseerikurssi 247”

11/2016              Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi, kirja: ”Suomen lentokoneteollisuuden vaiheita 1922–1945”

12/2016              Jyväskylän yliopiston kirjasto, Jyväskylä, väitöskirja: ”Poisto museokokoelmasta” (osto)

13/2016              Pekka Nurmi, Lohtaja, Paavo Kahlan sota-arkku ja merkkejä

14/2016              Jukka Raunio, Halli, kirja: ”Valtion Lentokonetehtaan Historia osa 4”

15/2016              Yleisradio, Helsinki, DVD-levy: ”Dakota-lentäjät” (osto)

16/2016              Lentotekniikan kilta, Tampere, 3 kpl DVD-levyjä historic-tyyppikursseista

17/2016              Sotiemme Veteraanit, Helsinki, Sotiemme Veteraanit -muistotaulu ja Sotiemme Veteraanit -kirja

18/2016              Sotainvalidien veljesliiton Sisä-Suomen piiri ry, Jyväskylä, kirja: ”Sotainvalidit edellä käyden – vammoista huolimatta”

19/2016              Pertti Virtanen, Tikkakoski, DC-3 -filmit muistitikulla

20/2016              Pentti Kopiloff, Espoo, EFA 324 -laskuvarjo

21/2016              Jarkko Metsävirta, Tampere, VHS-nauha ja DVD-levy

22/2016              Matti Bäckström, Oulu, Suomen lentäjien surumarssin nuotit

23/2016              4 kpl kirjoja: ”Nuoret taistelulentäjät”, ”Harmon-lentäjät”, ”Luonetti” ja ”Korpilaivue” (osto)

24/2016              Malla Karhila, Espoo, Kyösti Karhilan valokuvia ja arkistoa

25/2016              Arja Leikoski, Hyvinkää, kirja: ”Luftförsvaret i ord och bild”

26/2016              Eeva Seppä, Helsinki, Toivo Karjalaisen arkistomateriaalia

27/2016              Bair Irincheev, Helsinki, kirja: ”The Aircraft of Soviet Aces”

28/2016              Peter Ocker, Saksa, 2 kpl kirjat: ”Hans Jacobs – Pionierleben im Flugzeugbau”, osat 1 ja 2

29/2016              Vapaudenristin ritarikunta, Helsinki, kirja: ”Vapaudenristin ritarikunta”

30/2016              Mikko Kylmälä, Jyväskylä, kirja ”Kuinka salata Salpalinja”

31/2016              RUK:n oppilaskunta, Hamina, kirja ”Kehrä – Reserviupseerikurssi 248”

32/2016              Docendo Oy, Helsinki, kirja ”Menetetyt majakat”

33/2016              Pentti Hyvärinen, Äänekoski, 8 kpl ilmailuhistoria-aiheisia kirjoja

34/2016              Mikko Meronen / Forum Marinum, Turku, kirja: ”Suomenlahti Pietarin suojana”

35/2016              Harri Huopainen, Jyväskylä, 3 kpl pienoismalleja ja dioraama

36/2016              Atena Kustannus, Helsinki, kirja: ”Kuoleman porteilla” (osto)

37/2016              Carl-Fredrik Geust, Espoo, 2 kpl kirjoja: ”Taistelu Suomenlahden ulkosaarista” ja ”Mannerheim-linja – Talvisodan legenda”

38/2016              Martti Hännisen perikunta, Raimo Valkki, Tampere, 2 kpl kirjoja: ”Sperry gyrosynkompassi, mallit C-2 ja C-2A toiminta ja käyttöselostus” ja ”Lennon mekaniikan oppikirja Koelentokoulua varten”

39/2016              Rautpohjan moottorikerho, Jyväskylä, kirja: ”Puolen vuosisadan automatka”

40/2016              Ilmavoimat, 2 kpl Ruska 2016 -harjoituksen hihamerkkejä

41/2016              Pieksämäen keskustelukerho, Pieksämäki, kirja: ”Kaivon kannelta kabinettiin”

42/2016              Kari Räikkönen, Tampere, Onni Räikkösen arkistomateriaalia ja tuntolevy

43/2016              Ilmavoimien logistiikkarykmentti, Tikkakoski, 8 kpl PK-1 -painekäsineitä

44/2016              Erkki Hammarén, Kinkomaa, Yrjö Hammarénin arkistomateriaalia digitoituna

45/2016              Pasi Keränen, Tampere, 2 kpl VL Myrskyn laskutelineen ja –siivekkeen käyttömoottoreita (vaihto)

46/2016              Luonetjärven varuskuntakerho, Tikkakoski, 8 kpl hopeisia kynttilänjalkoja (talletus)

47/2016              Panu Antere, Vantaa, Erik Antereen valokuva- ja arkistomateriaalia

48/2016              Lentosotakoulun kilta, Helsinki, DVD-levy: ”Juhani Ahon vitriinin vihkiäiset 29.9.2016”