Ilmailumuseoselvitys 2020 on valmistunut

Suomen Ilmailumuseon ja Suomen Ilmavoimamuseon yhdessä tilaama selvitys suomalaisten ilmailuhistoriallisten kokoelmien tilasta on valmistunut ja se on luovutettu opetus- ja kulttuuriministeriöön kesällä 2020. Selvityksen teki Mobilian projektipäällikkö Anni Antila. Tehtävänannon mukaan selvityksessä piti selvittää ilmailumuseaaliset kokoelmat, niiden hallinta ja mahdolliset uhat niille, sekä esittää 2–3 vaihtoehtoista toimintamallia, joilla kulttuuriperintö voidaan turvata. Selvitys rahoitettiin osittain opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Selvityksen kohteina olivat kuusi ilmailumuseota (Suomen Ilmailumuseo, Suomen Ilmavoimamuseo, Hallinportti ilmailumuseo, Karhulan ilmailukerhon lentomuseo, Karjalan ilmailumuseo ja Päijät-Hämeen ilmailumuseo) sekä vitriininäyttelyt, lentokonepuistot ja perinnehuoneet (Hanssin-Jukan Perinneyhdistys ry / Kauppakeskus Tuulonen, Hallin lentokonepuisto, Kauhavan lentokonepuisto, Utin perinnehuone sekä ilmailupuisto, Jämijärven perinnehuone ja Ilmailumuseoyhdistys ry).

Kummankin museon säätiöt totesivat ministeriölle toimitetun selvityksen yhteisessä saatteessa, että selvityksen esittämä kaikkien maamme ilmailumuseoiden yhteinen kokoelmakeskus on ensisijainen ja kiireellisin tavoite. Museot ovat aloittaneet yhteistyöneuvottelut tämän pohjalta, tavoitteena kokoelmien säilyttämisen turvaaminen ja museoiden elinvoimaisuuden säilyttäminen.

Museot julkaisevat yhteisesti selvityksen sen jälleen, kun se on ensin käsitelty selvityksen kohteena olleiden tahojen kanssa marraskuun 2020 aikana.

Yhteystiedot:

Suomen Ilmavoimamuseo
Museonjohtaja Kai Mecklin
kai.mecklin@ilmavoimamuseo.fi
050 5477 994 / 040 5721 577

Suomen Ilmailumuseo
Museonjohtaja Pia Illikainen
pia.illikainen@ilmailumuseo.fi
044 239 5030