Hurricane näyttelyyn

Keski-Suomen Ilmailumuseon perusnäyttelyyn liitettiin 6.3.2013 konservoitu Suomen ilmavoimien jatkosodan aikana käyttämä brittiläisvalmisteinen Hawker Hurricane Mk. I -hävittäjälentokone (HC-452).

HC-452

Kansainvälisesti Hawker Hurricane saavutti kuolemattoman maineensa vuonna 1940 käydyssä kuuluisassa “Taistelussa Englannista”. Suomen ilmavoimat hankki talvella 1940 kaikkiaan 12 Hurricanea Britanniasta, Suomeen lennettiin talvisodan lopulla 10 konetta, jotka eivät kuitenkaan ehtineet vielä tuolloin taistelukäyttöön. Suomessa Hurricane -kaluston käyttöaste jäi vähäiseksi pienen konemäärän ja akuutin varaosapulan takia. Koneilla lennettiinkin pääasiassa vain jatkosodan alkuvaiheessa. Viimeiset lentokuntoiset Hurricanet varastoitiin jo vuonna 1943. HC-452 on menestyksekkäin Suomen ilmavoimien käyttämistä hurricaneista, ja samalla ainoa sodanjälkeiseltä romutukselta säästynyt yksilö.

HC-452:n museoarvo perustuu koneen todella korkeaan alkuperäisasteeseen. Koneyksilö on säilynyt erinomaisessa kunnossa ja siinä on sekä valmistusvaiheessa asennettu kangasverhoilu että alkuperäinen suomalainen sotamaalaus. Näin ollen HC-452 on parhaiten alkuperäisasussaan säilynyt ilmavoimien viime sotien aikana käyttämä sotilaskone. Museolla tehdyn selvitystyön yhteydessä kävi myös ilmi, että se on todennäköisesti maailman toiseksi vanhin säilynyt Mk. I -alatyypin Hawker Hurricane.

HC-452 oli tätä ennen esillä Keski-Suomen Ilmailumuseon näyttelyssä vuoteen 1989 saakka, jonka jälkeen kone varastoitiin. Koneen konservointi aloitettiin alkusyksyllä 2010. Konservointityön lähtökohdaksi otettiin koneen autenttisuuden säilyttäminen ja korostaminen. Museon tavoitteena oli saattaa HC-452 mahdollisimman täydelliseksi ja tuoda kone esille sodanaikaisessa asussaan ja varustuksessaan. Käytön jäljet ja patina on haluttu säilyttää selvästi näkyvillä.