Museon hallinto

Säätiö

Suomen Ilmavoimamuseon toiminnasta vastaa yksityinen säätiö, Suomen Ilmavoimamuseosäätiö sr. Säätiössä ovat edustettuina seuraavat tahot:

 • Ilmavoimat
 • Finavia
 • Jyväskylän kaupunki
 • Jyväskylän yliopisto
 • Keski-Suomen Liitto
 • Ilmavoimien Kiltaliitto Ry
 • Lentotekniikan Kilta Ry.

Säätiön hallitus

Säätiön hallitus johtaa museon toimintaa.

Hallitus 2018-2019:

 • Markku Linna  (Finavia)
 • Ari Karimäki  (Jyväskylän kaupunki)
 • Antti Koskela (Ilmavoimat)
 • Janne Vilkuna (Jyväskylän yliopisto)
 • Pirjo Grönholm-Paananen (Keski-Suomen Liitto)
 • Jonimatti Ruoko (Lentotekniikan Kilta ry)
 • Jarmo Alanko (Ilmavoimien Kiltaliitto ry)

Hallituksen sihteerinä toimii museonjohtaja.